CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PALACE S.A. SINAIA

Consiliul de administrație al Societății PALACE S.A. SINAIA, societate română, cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/163/1991, Cod fiscal 1332822

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (”AGEA”) pentru data de 27.11.2017, orele 13.00 la sediul societății, situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.11.2017, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Documente:

CONVOCATOR AGEA 27.11.2017

PROCURA P.J.AGEA 27.11.2017

PROCURA PF AGEA 27.11.2017

REFERAT BRD 2018

VOT PRIN corespondent27.11.2017